Behandlinger

Vi har gjennom mange års drift bred erfaring og kompetanse på hundens- og kattens sykdommer

 Vi har gjennom mange års drift bred erfaring og kompetanse på hundens – og kattens sykdommer.

Derunder kan det spesielt nevnes fordypende etterutdanning på indremedisinske sykdommer som hudlidelser, nevrologi, magetarm lidelser, kattesykdommer, tannbehandling og atferdsterapi for hund og katt.

På vår klinikk har vi eget rom for undersøkelse av katter og eget rom for undersøkelse av hunder. Disse er alltid utstyrt med feromon diffusere Feliway på katte- rommet og Adaptil på hunde- rommet. Både hunder og katter kan da lukte- smake feromonene og vil da ofte føle seg tryggere under oppholdet.  Vi mener bestemt å ha observert mindre frykt og angst hos pasientene grunnet konstant feromon bruk. 

Behandlinger

Kirurgi

  • Kastrering av hunn og hann katt
  • Kastrering av hund etter kartlegging og godkjenning av medisinsk klinisk årsak.
  • Sying av store og mindre sår.
  • Svulst operasjoner med mer.

Indremedisin

Klinikken er utstyrt med blodprøvemaskiner som kan måle såkalt kjemiske parameter og hematologi.   Vi har også en maskin som gir oss eksakte verdier for måling av cPL. Ut fra denne eksakt cPL verdien kan en si om hunden kan ha bukspyttkjertel betennelse eller ikke.  Ved behov sender vi prøver til laboratorier.

Røntgen

Digitalt røntgen, utfører også AD / HD -røntgen

Drektighetsundersøkelse

Ultralyd og røntgen. 

Tenner

 Tann-rens, tanntrekk, tannrøntgen.

Hjemmebesøk er mulig etter avtale

Adferdsterapi for hund og katt

Har ditt dyr et atferdsproblem kan vi også trolig hjelpe deg.  Vi tilbyr generelt veiledning til redde dyr, det være seg fra klinikktrening, klo-klipp-trening eller mer omfattende problemer. Et lite problem kan eskalere til et større, så nøl ikke med å innhente hjelp.  Dyrets genetikk, oppvekst og hendelser i livet er sammen med på å forme dit dyr, så ved mer komplekse problemer vil vi gjennom undersøkelse av dyret og deretter kartlegging av dyrets bakgrunn stille en så nøyaktig diagnose som mulig.  Men før vi kan gå i gang med atferdsterapi er det viktig å avdekke eventuelle kroppslige medisinske årsaker.

Etter en kartlegging av et atferdsproblem er målet at eier er med på å skreddersy en adekvat terapi for problemet.  Terapien består som regel av en tiltaksliste, som eventuelt suppleres med medisinsk terapi. Årsaken til atferdsproblemer kan være kroppslige eller emosjonelle.  For eksempel kan årsaken til forandret atferd være smertebasert, hormonelt relatert eller det kan basere seg på emosjoner som frykt, angst og frustrasjon. En kombinasjon av kroppslige og emosjonelle årsaker er også mulig. Hvis ønskelig og nødvendig er et samarbeid med ekstern hundetrener for ytterligere hjelp med utføring av tiltak å tilstrebe.

Vi fører følgende kvalitetsprodukter for hund og katt:

  • Nextmune/ Dr. Baddakys produkter.
  • Div. leker og forbruksvarer til hund og katt.

Feromoner fra Orion Pharma.

Dyre-Forene: Royal Canin, Specific og Virbac HPM. 

© Lillesand Dyreklinikk
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram